logo

II Martius AD

Tessera hospitalis

”vendégbaráti szerződés tábla”, lat.Valamely közösség és magánszemély, illetve annak családja között kötött, a közösség magistratusai által jóváhagyott hivatalos szerződés, amely rögzíti a szerződő felek egymással szembeni jogait és kötelezettségeit.

Hispania területéről ismert nagy számban a cliens-patronus viszony létesítésének ez a formája.


.-