logo

II Martius AD

Lex Romana Visigotorum, másik nevén Breviarium Alarici

II. Alaric vizigót uralkodó által 506-ban Dél-Galliában kiadott és római alattvalóira érvényes törvénykönyve. Elnagyolt kivonatokat tartalmaz a Codex Theodostanus-ból, a II. Theodosius utáni új törvényekből, valamint korábbi római törvénytárakból (pl. Gaius Institutiones, Papinianus stb.).

A törvények mellett megtalálható azok „értelmezése” (interpretatio) is (azaz a szövegrész tartalmi összegzése és részben részletes leírása). Célja az volt, hogy a nyugati gótok és a frankok küszöbönálló összecsapásában a vizigótok megnyerjék a római lakosság és a keresztény egyház támogatását. Európában nagy hatást gyakorolt a kora középkori törvénykezésre (Dél-Franciaországban pl. a XIII. század elejéig érvényben maradt!).


Forrás: Michael Grant - Róma császárai
.-