logo

II Martius AD

leges regiae

egy sor különféle törvény, amelyet az ókorban a római királyoknak tulajdonítottak, bár tulajdonképp vitatott, hogy volt-e a királyoknak törvényhozó hatalmuk (elfogadja: Coli, de kétségbe vonja: De Francisci, Kaser, Guarino. Frezza).

A hagyomány úgy tartotta, hogy a rex kezdeményezésére a comitia centuriata szavazta meg a leges regiae-t. Ezek gyűjteményét a tradíció szerint egy Papirius nevű “. pontifex maximus állította volna össze vagy a királyság végén, vagy már a köztársaság kezdetén, s ezt nevezték ius Papirianum-nak. Valójában pontifikális feljegyzésekről lehet szó, amelyeket a Kr. e. 2. sz.-ban tettek közzé és Granius Flaccus kommentált, de részben a leges XII tabularum-mal egyidős szankciókról lehet szó.

Dionysios Halikarnasseustól, Plutarchostól és másoktól származó adataink részben valóban nagyon korai intézkedésekre utalnak. A népgyűlés megszavazásának és az írásba foglalásnak a hagyománya azonban aligha állhatja meg a helyét.


.-