logo

II Martius AD

leges annales

Azok a törvények, amelyek szabályozták, hogy mi lehet egy - magistratus betöltéséhez a legalsó életkor, s hogy milyen időközzel lehet ugyanazt a tisztséget még egyszer betölteni.

A Kr. e. 3. sz. végén és a pun háborúk során még csak egy korlátozás volt érvényben a hivatalviseléshez: ezt megelőzőleg 10 hadjáratban kellett részt venniük. 208/7-től a consulatus megismétlését szabályozták.


.-