logo

II Martius AD

ius civile

szó szerint a polgári jog, azaz a polgárok törvénye, vagyis egy politikai közösség jogrendje, amely mint olyan különbözik az antik ius gentium-tól, azaz a nemzetközi jogtól, szó szerint a népek jogától.

A jogászok azonban abban az értelemben is használják a ius civile -t, hogy az alapszabályokból következő törvényt szembeállítsák a magistratus-ok, főleg a praetor-ok edictum-aiban feltárulkozó joggyakorlattal, vö. ius honorarium.


.-