logo

XXIV October AD

Latiumi civilizáció

A régi (uetus) Latium vaskori kultúrája, másképp: latialis kultúra, olaszul: cultura laziale, amely voltaképpen a Villanoua-kultúra helyi variánsa, s ezért a régebbi szakirodalomban a Latiumi civilizáció-t általában dél-villanovainak szokták mondani. Az idevágó régészeti anyag kizárólag temetőkből származik.
A sírmellékletek lehetővé tették a szakembereknek, hogy megállapítsák a korai latin települések fejlődését az egyszerű falvaktól (kb. Kr. e. 1000-800) a nagyobb községekig, amelyek már nagyobb gazdagságról, szakosodott iparról, külkereskedelemről és jelentősebb társadalmi differenciálódásról árulkodnak (kb. Kr. e. 800-650), mígnem bekövetkezik az urbanizált városállamok kialakulása (Kr. e. 650-600).


.-