logo

XXIV October AD

Királyi hatalom jelvényei

A római királyi hatalom pontos rekonstruálása rendkívül nehéz, voltaképpen csak a köztársasági jelenségekből próbálnak rá visszakövetkeztetni, feltételezve pl., hogy az ekkori Magistratusok imperiuma voltaképpen a királyi hatalomra megy vissza. Mindazonáltal nagyon valószínű, hogy a királyi hatalom jelvényei azonosak a későbbi tisztségviselőkével, vagyis a fasces, a bíbor öltözék és a sella curulis, amelyek mindegyike az etruszkoktól származhatik.

A triumphus szertartása, amely alkalmával a győztes hadvezér a királyi insignia-val volt felruházva, nagy valószínűséggel ugyancsak a királyság maradványa, továbbélése. Ennek etruszk eredete is valószínű.


.-