logo

XXV October AD

Corpus iuris civilis

A Iustinianus császár uralkodása alatt folyó kodifikációs munka eredményeként létrejött különböző jogi műveknek a középkorban kialakult összefoglaló neve.

A Corpus iuris civilis-be tartoztak a Codex lustinianus, a Decisiones quinquaginta, a Digesta, az Institutiones lustiniani és a Novellae leges lustiniani.


.-