logo

XXV October AD

Beneficium

szó szerint jótétemény, amit az etimológia is jelez: bene facere, római viszonylatban azonban ez erősen jogi vonatkozású fogalom volt, amennyiben azt eleve valamilyen jog írta elő, mint pl. a beneficium-patronatus esetében a patronus számára a cliens vagy a libertus/libertinus, azaz a felszabadított irányában, vö. - ex lege tata descendens.

A beneficium azonban éppenséggel jelenthet valamilyen kivételes szabályozást, egyéb kötelezettségek alól való mentesítést, s ennek kezdeményezője szerint szokás megkülönböztetni beneficium principis-t, (beneficium princeps), beneficium legis-t, senatus consulti-t (senatus consultum) és beneficium-praetoris-t (praetor). Az ezekben garantált kiváltságok egyaránt szólhattak közösségeknek és magánszemélyeknek.


.-