logo

XXV October AD

Barbarus

A gör. barbaros makogó, gügyögő, értsd: érthetetlenül, a fül számára kellemetlen nyelven beszélő, azaz idegen, külföldi szóból.

A latin nyelvben ugyancsak idegent jelölt, és hasonlóképp pejoratív jelentése volt. A görög-római civilizáción kívül eső területen élő vagy onnan származó embereket, ill. népeket nevezték barbarus-nak, akik a római fogalmak szerint civilizálatlanok, műveletlenek, durvák voltak.
Használata viszonylagos volt: egy göröghöz képest pl. akár egy rómait is, ez utóbbihoz képest egy punt vagy egy perzsát is nevezhettek barbarus-nak, azaz nem csupán a mi fogalmaink szerint primitív, törzsi-nemzetségi keretek között élő népek, hanem a magas kultúrát létrehozók is beletartozhattak a barbarus -ok körébe.

Másodlagos, átvitt értelemben műveletlen, faragatlan embert, a keresztény szóhasználatban pedig hitetlent is jelölhetett.


.-