logo

XXV October AD

Ariciai szövetség

Aricia mint Latium vezető városa Turnus Herdonius alatt szembehelyezkedett Tarquinius Superbusszal és segítette a cumae-i Aristodémost az etruszkok legyőzésében (Kr. e. 505 kr.). Kr. e. 500-ban létrejött Róma nélkül a latin városok egy szövetsége az ariciai (ma: Ariccia) Diana-szentély körül (Cato, orig. 58 P), s ennek Aricián kívül tagja volt még: Tusculum, Lanuvium, Cora, Laurentum, Tibur, Pometia és Ardea. Később ennek a szövetségnek a vezetése az aventinusi Diana-templom megépítésével Rómába került.

A Regillus tónál Kr. e. 493-ban a latinok felett aratott győzelmet követőleg hozta létre a hagyomány szerint Sp. Cassius a foedus Cassianum-ot, amely hasonló jogokat biztosított Rómának és a latinoknak. Aricia a latin háborúban (341-338) vereséget szenvedett, de elnyerte a római polgárjogot. Bár a várost Marius Kr. e. 87-ben kifosztotta, a principatus idején is virágzó település maradt. A via Appia 16. mérföldkövénél helyezkedett el.


.-