logo

XXVI October AD

Discessio.

A senatusban közönséges módja a szavazásnak s úgy történt, hogy a senatorok a vezető felszólítására véleményük szerint egyik vagy másik indítványtevő mellé gyülekeztek (discedere v. ire v. pedibus ire in sententiam)


.-