logo

X Sextilis AD

Vir Militaris

Mai szóhasználattal hivatásos katonatiszt, aki a katonáskodást választotta életpályájául, és a kötelező évek vagy az előírt számú hadjárat után is tovább szolgált a hadseregben, mint katonai tribunus.

Ha legio élére akart kerülni, be kellett jutnia a senatusba, ha pedig hadsereget akart vezetni, el kellett érnie legalább a praetori rangot.