logo

X Sextilis AD

Missio .

”elküldés, elbocsájtás” (mittere = ”elküld”, ”elbocsájt”, lat.),
A római katonák leszerelésére vonatkozó kifejezés.A ”tisztességes elbocsájtással” (missio honesta) leszerelt katonák különböző kiváltságokban részesültek, így pl. legionariusok földbirtokban (missio agraria), pénzösszegben (missio nummaria), auxiliáris egységek katonái pedig római polgárjogban és a házasságkötés jogában részesültek.

A római hadseregben létezett még a sebesülés miatti elbocsátás (missio causaria) es a büntetés miatti leszerelés (missio ignominiosa) kategóriája is.