logo

XVII Februarius AD

Maternus

Szökött római katona, történeti személy.

186-ban Galliában és Hispániában parasztforradalmat szervezett.