logo

X Sextilis AD

Evocati .

Azok a kiszolgált római katonák, kik a hadvezér felszólítására (evocatio) újra katonai szolgálatba léptek.Már 299-ben Kr. e. alakított Siccius ilyen 800 főnyi cohorsot. Flaminiusszal 198-ban 3000 evocati ment Macedoniába.

A polgárháborúk idejében különösen gyakori ez az eset és nemcsak szükségből történt meg, hanem mivel az evocati kipróbáltságát és megbízhatóságát a hadvezérek igen sokra becsülték. Marius, Catilina, Cicero, Pompejus, Caesar és Octavianus seregeiben egyaránt találkozunk velük.

Magától értetődik, hogy az evocati nem lehettek egyenrangúak a többi katonákkal. Valószínűleg csak a harcra használták fel. Rangban és zsold tekintetében pedig mindjárt a centuriók után következtek.

Az evocati Augusti intézménye Augustustól ered s fennállott Constantinus koráig. Ezek a Romában és környékén állomásozó helyőrségből kerültek ki. Külön csapatban szolgáltak a praefectus praetaorio parancsnoksága alatt s vagy különös megbízásokat kaptak (ab actis fori, a commentariis custodiarum stb.) vagy tisztekké léptek elő.
Egy tétényi feliraton (CIL III 10378 = 3395) az evocatus mint a praetori lovasság gyakorlómestere szerepel.

A legiókban is voltak evocati, de csak egyesével lehettek. A II. segédlegióból mindössze hárman ismeretesek. (CIL III 3565. 3413. 3470). Az egyik úgy tűnik fel, mint a ki az orvosokat ellenőrzi, egy másik pedig centurióvá lép elő.


Forrás:
Marquardt, Römische Staatsverswaltung 22 S. 387 f.
.-