logo

XXV October AD

Indictio belli

latinul a hadüzenet, vö. Florus 4, 10, 2, amelynek Rómában szakrális szempontból szigorúan meghatározott módja volt.