logo

XXV October AD

Tabula pontificum

Az a tábla, amelyet a pontifex maximus minden évben a Regia falára kifüggesztett a legfőbb tisztségviselők nevével, s amelyre a legfontosabbnak tartott eseményeket is feljegyezte.

Ez lett az alap az annales maximi-hez, ahol a további irodalom is megtalálható.


.-