logo

XXIV October AD

Gentis enuptio

A római nőnek azt a jogát nevezték így, hogy nemzetségén kívül házasodhatott, vö. Liv. 39, 19, 5.
.-