logo

XXV October AD

Res publica.

az állam megjelölésére használt kifejezés, tulajdonképpen „köztársaság”.A római történelemben a római királyok elűzésétől (legendás dátuma szerint Kr. e. 510). Augustus hatalomra kerüléséig (Kr. e. 31/27) terjedő időszakot nevezzük a római köztársaság korának.

A későbbi császári propagandában többször felbukkan a köztársaság visszaállításának (restitulio rei publicae) képe, ez azonban - főleg Augustus idején - a köztársaság látszatának fenntartásával burkolt, fokozatosan megszilárduló egyeduralmat jelentette. A késő római korban a városi közösségeket nevezték res publicának (vö. polisz, gör.).


.-