logo

XVII October AD

Homonoia

A görögöktől megfogalmazott politikai ideál, amely a Kr. e. 5. sz.-ban bukkan fel először, jelentése: egyetértés, latin nyelvű megfelelője a concordia, amelynek tartalmi körülhatárolására a görög fogalom is hatott.

A homonoia-ban meghatározott pozitív eszme egyidejűleg bizonyos negatív tartalmak elutasítását is jelentette, mint amilyen a stasis, lázadás, ill. a discordia, meghasonlás.


.-