logo

XVII October AD

Dominatio

Személyi vagy szűk csoporturalom, amely lehet egy királyé, később azonban alapvetően zsarnoki jellegű, ennélfogva végül is értelme szinte azonos a másik latin szóval, a regnum-mal dominatio vádjával illetik mindazokat, akiket adpetitio regni-vel gyanúsítottak, így a decemviri-t, Sp. Cas-siust, Cinnát, Catilinát, Clodiust, Caesart, Antoniust. Rómában egy factio, mintegy oligarchikus „párt" túlzott befolyására is ezt a megjelölést használták.


.-