logo

XVII October AD

Consuli hatalom jelvényei (insignia)

Latinul insignia közül a - fasces a consulok gyakorlatilag korlátlan - imperium militiae-ját jelképezték, amelyhez csak Rómán kívül társult a kétélű bárd, a securis. Ezeket a consul esetében 12 - lictor vitte. További jelvényük volt még: a sella curulis, a toga praetexta vagy háború esetén a hadiköpeny, a paludamentum.


.-