logo

XXXI Maius AD

Civilis princeps

eredetileg Suetonius kifejezése, amit Augustus magatartására értett: az állam első embere (princeps) egyben polgár (civilis) is; később a „jó császárokra” alkalmazták.


.-