logo

XXVI October AD

Civitas Peregriana

Fegyverrel meghódított tartomány alávetett jogállású es a peregrini dediticii kategóriába sorolt bennszülött népességének az eredeti törzsi szállásterületek figyelembevételével létrehozott római közigazgatási egységei, amelyek később a tartományok municipális fejlődésének magterilleteivé váltak.

A civitas peregrinak kezdetben katonai felügyelet alatt álltak, később római polgárjoggal megjutalmazott, megbízható törzsi előkelők (princeps) keriiltek élükre.


.-