logo

XXVI October AD

Aedilicia ornamenta

A municipium-ok és colonia-k által egyes személyek részére adományozott kitüntetés volt, amely az aedilis-i méltóság díszeinek viselésére és a méltóságot megillető megtisztelő külsőségek, ill. előjogok igénybevételére jogosított.

Nem járt vele tényleges hatalomgyakorlás, és valószínűleg amunus-ok teljesítése alól sem mentesítette az illetőt. A kitüntetéssel kapcsolatos eljárást, a kitüntetett személyek körét és a számukra adományozott megtiszteltetéseket.


.-