logo

XVII October AD

Procurator Ostiensis.

A Róma városi élelmiszer-ellátás Ostiában, Róma tengeri kikötőjében lebonyolódó mozzanatait: a gabona kirakodását és elraktározását felügyelő császári tisztségviselő volt.

Claudius császár hozta létre a hivatalát a quaestor Ostiensis helyébe. Utóda a késő antikvitásban a comes portus volt..-