logo

XVII October AD

decemviri legibus scribundis

Tíztagú római törvényhozó testület, amelyet az addigi szokásjog írásos rögzítésével bíztak meg.A hagyomány szerint Kr. e. 451-ben felfüggesztették „az alkotmányos rendet", azaz a consul-ok helyett tíz patricius férfit neveztek ki. Valamennyiüknek a törvények kodifikálása volt a feladata, s az első évben szabályszerűen össze is állítottak tíz táblát.

450-ben egy másik decemviratus lépett hivatalba, és újabb két táblát készített el. Ezután azonban - a hagyomány alapján - tyrannus-ok módjára kezdtek viselkedni, s megpróbálták folyamatossá tenni hatalmukat. Egy népi fölkelés azonban eltávolította őket, s helyreállította a régi „alkotmányos rendet".

A történetben sok bizonytalan részlet van, amelyek közül valószínűleg sok minden puszta kitalálás, pl. Appius Claudiusszal vagy Virginia-val kapcsolatban, akit apja inkább megölt, mintsem hogy kiszolgáltassa a bűnös patricius erőszakának (ez az elbeszélés a Virgibius név megmagyarázására születhetett, vö. Virgo, a Lucretia történet nyomán), de a LEGES XII TABULARUM történeti hitelességű, s a 451/50-es meglétét is megerősíti a Fasti, amelyben megszakítják a consulok jegyzékét.

A törvénytáblák Kr. e. 390 (vagy 387)-ig láthatók voltak, de a gall betörés őket is megsemmisítette.


.-