logo

XVII October AD

Decemviri.

Tíztagú testület.A decemviri stlitibus iudicandis kivételével nem állandó, hanem valamilyen aktuális feladat megoldására, alkalmilag létrehozott tisztségekről van szó.

A hatáskörüket a teljes titulusukban rendszerint meg is szokták jelölni. Vagy a népgyűlés (comitia) vagy a senatus választotta őket. Megbízatásuk időtartama rendszerint az elvégzendő feladatoktól függött, akár több év is lehetett. decemviri-t jelöltek ki általában a békefeltételek kidolgozásához és a béketárgyalások lefolytatásához, valamint az újonnan meghódított területen a római uralom kereteinek kialakításához, ill. a lex provinciae megalkotásához.

Az ilyen testületbe gyakran az adott hadszíntéren működő hadvezér elődeit is beválasztották, s feladata részben a senatus-i instrukciók közvetítése, részben a vezér munkájának segítése, tanácsokkal való ellátása volt.


.-