logo

XVII October AD

Corrector.

„javító, rendbehozó” (corrigere „javít”, „rendbehoz”, lat.).Traianus által a birodalom szabad városaiba a közállapotok javítása céljából (ad corrigendum statum liberarum civitatium) szétküldött császári biztosok neve. Caracallától kezdődően kimutatható, hogy az ő kezükbe került egyes területek teljes kormányzása.

Diocletianus idején ez a rendszer Itália területén hivatalosan is intézményesült (ahol a közigazgatási körzetek élére császári correctorokat neveztek ki), másutt pedig a helytartók rangsorolásának egyik kategóriája lett.


.-