logo

XVII October AD

Consularis .

Volt consul, az ilyenek a köztársaság és a császárság idején is az arisztokratikus római társadalmon belül a legfelső elithez tartoztak. Hadrianus is, amikor Itáliát négy bíráskodási kerületre osztotta, ezeket consularis-okra bízta, s I. Constantinus is a helytartók egyik kategóriájává a consulokat tette..-