logo

IV Martius AD

Congiarium

Az űrmértékegységet jelentő congius szóból.A Róma városi tisztségviselők, később a császárok által a plebs-nek nevezetes alkalmakkor osztott ajándék. Nevét onnan kapta, hogy eredetileg borból vagy olajból állt, és egy congius-nyi (=3,275) liter volt.

A természetbeni juttatást a principatus időszakában pénzfizetés váltotta fel. alkalmanként a triumphus-ok, a császárok uralomra kerülése, uralkodásuk jubileumai, az elhunyt császár végrendeletben megfogalmazott kívánsága stb. szolgáltak.

Hadrianustól kezdve liberalitas-nak, a 4. században largitio-nak nevezték. Az utolsó congiarium amelyről tudomásunk van, Theodosius uralkodása alatt volt 389-ben.


.-