logo

XXVII October AD

Tabula

Általában minden írásra használt tábla fából, kőből és fémből, sőt papír is.A fatáblát viasszal vagy gipsszel vonták be s úgy tették alkalmassá írásra. Így nevezték az iskolás gyermekek tábláját, az adásvételi hirdetést s minden olyan iratot (okirat, számviteli, könyv, levél stb.), a mit törvényszék előtt írásbeli bizonyítékul (testimonia) használhattak föl.

Nyilvános okiratok külön neve tabulae publicae; adóssági tételek megsemmisítése vagy leszállítása a. m. tt. novae, minthogy a számviteli jegyzék megújításával járt.


.-