logo

XXVII October AD

Oratio obliqua

Függő beszéd, ún. nem szó szerinti idézés, amikor az elbeszélő az idézett szöveget a szintaktikai szabályok által megkövetelt módon beleilleszti a saját mondatába.

Az oratio obliquában csak harmadik személyű elbeszélés van. A függő mondat az eredeti nyilatkozatnak csak a tartalmát tartalmazza, a beszélői beállítódást nem. A függő beszéd a külső történés elbeszéléséhez hasonló hatást kelt.T. Horváth Ágnes
.-