logo

V Martius AD

Viaticum

1) Úti költség, útravaló s általában úti készlet (ruha, élelem stb.).

2) A provinciába induló helytartónak napidíjak és fuvarbér címén fizetett pénz.

3) Katonáknak a hadi szolgálat alatt megkuporgatott pénze s keresménye.
.-