logo

V Martius AD

Vehicula

A vehiculum szekér, kocsi, szállítójármű többes számú alakja, jelentése: kocsik, fogatok, innen: posta is.

.-