logo

XXVI October AD

Notitia Dignitatum

Késő római forrás, a katonai és polgári közigazgatás „cím- és rangjegyzéke” a kettéosztott Római Birodalom egész területére vonatkozóan (teljes címe: Notitia Dignitatum omnium, tam civilium quam militarium in partibus Orientis et in partibus Occidentis), a római közigazgatásra vonatkozó legfontosabb forrás.

Keletkezését illetően megoszlanak a vélemények: valószínűnek tűnik, hogy egy központi (talán konstantinápolyi) udvari hivatali nyilvántartás időről időre aktualizált IV század végi vagy V. század eleji változata lehet, amely feltehetőleg Karoling-kori kéziratok (az elégett Codex Spirensis) alapján készült reneszánsz másolatok formájában maradt fenn.

A latin nyelvű forrás rengeteg megoldatlan problémát rejt magában a késő római hadtörténet, birodalmi és provinciái közigazgatás tekintetében.


Forrás: Michael Grant - Róma császárai
.-