logo

XXVI October AD

Dioecesis

a gör. dioikésis szóból.1. A római állam középszintű igazgatási körzete a késő antikvitásban. Diocletianus császár hozta létre átfogó igazgatási reformja során. A birodalom négy nagy dioecesis praefectura-ját összesen 12-re osztotta (vö. Laterculus Veronensis), melyek mindegyike több provinciát fogott egybe. Élén a vicarius állt.

Az 5. sz. 20-as éveire datálható Notitia dignitatum szerint a dioecesis-ek száma már 14 volt. A késő antikvitás története során a következő dioecesis-ek léteztek:

Keleten
1. Oriens. Kiemelkedett a dioecesis-ek közül. Központja Antiochia volt. Constantinus uralkodásától kezdve élén nem egy uicarius, hanem a comes Orientis állt. Nemcsak egyes provinciák, hanem alárendelt egységként nagyobb provinciacsoportok is tartoztak hozzá, p1. Egyiptom a praefectus Egypti alatt vagy Mesopotamia a vicarius Mesopotamiae alatt.

2. Dioecesis Aegypti. 365-385 között vált önállóvá. Elöljárója neve ettől kezdve a praefectus Augustaiis Aegypti, székhelye pedig Alexandria volt.

3. Dioecesis Asiana. Központja Ephesos volt.

4. Dioecesis Pontica, székhelye Caesarea.

5. Thracia vagy - Thraciae, székhelye Heracleia volt.

6. Macedonia, székhelye Thessalonica volt. Eredetileg Illyricum orientale-ba tartozott, a határmódosítások során választották le. Nyugaton

7. Italia suburbicaria, székhelye Róma.

8.Italia annonaria, székhelye Mediola-num.

9. Illyricum (eredetileg Illyricum Orientate vagy Dioecesis Moesiarum), székhelye Sirmium.

10. Dioecesis Gallia-rum, más néven Septem provinciae, székhelye Arelate.

11. Dioecesis Viennensis, székhelye Vienna.

12. Hispania. székhelye Hispalis vagy Emerita.

13. Dioecesis Bri-tanniae, székhelye Londinium.

14. Africa, székhelye Carthago.

Nem tartozott egyetlen dioecesis-be sem, hanem a proconsul Asiae felügyelete alatt közvetlenül a Keletet kormányzó császár irányítása alatt állt Asia, Hellespontos és Insulae provincia. Itália eredetileg egy - volt. és a praefectus praetorio Italiae közvetlen irányítása alá tartozott. Kettéosztása során került összevonásra a dioecesis Pannoniarum vagy más néven
Illyricum occidentale Italia annonariá-val.


.-