logo

XXVI October AD

Candidatus

Jelölt a magistratus-választásokon, azaz olyan személy, aki már átesett a pályázatok benyújtását követő vizsgálatokon, s megfelelvén a pályázókkal szemben támasztott követelményeknek, nevét a consulok az alkalmasnak bizonyult személyek listájáról kihirdették nominatio).

Elnevezése abból a régi szokásból eredt, hogy a választásokat megelőzően a tisztségre pályázó (petitor) ünnepélyesen, - a közönséges polgároktól való megkülönböztetés végett - krétával megjelölt, fehérre festett togában, toga candida-ban járta körbe a választókat ambitio), s valamennyiük kezét megszorítva (prensatio) kérte a támogatásukat (petitio).

A candidatus-ok kizárólag tekintélyükkel (auctoritas) hathattak a választóikra, tilos volt támogatásukat pénzzel vagy egyéb anyagi természetű juttatásokkal, pl. fényűző lakomákkal megnyerni, ez ellen egyébként újra és újra tiltó törvényekkel kellett fellépni, tilos volt a választókkal szemben fizikai erőszakot (uis) alkalmazni.


.-