logo

XXVI October AD

Appellatio

„valakihez, valamihez való folyamodás”, „segítségkérés”.Az igazságszolgáltatásban „fellebbvitel”, „fellebbezés”. Lehetőségét s több, egymásra épülő fokozatát a császárkorban teremtik meg.


.-