logo

XXVI October AD

Apparitores

A római magistratus-ok sokféle feladatot ellátó „hivatalszolgái", akiknek neve az apparere („megjelenni” ti. parancsra) igéből származik.

Lehettek szabadok vagy rabszolgák, akik nyilvánosan segítették a tisztségviselőt hivatali ideje alatt. A köztársaság idején az apparitores mint lictor-ok kísérték a consul-okat és a praetorokat a fasces-szel, ami az imperium jelképe volt, de betölthettek írnoki (scriba), „levéltárosi" (librarius), kikiáltói (praeco) és küldönci (viator) vagy „segédhivatalnoki" (accensus), ill. egyéb feladatköröket is.


.-