logo

XXVI October AD

Acta Urbis

Acta Urbis, Acta diurna populi, Acta rerum urbanarum: napi események, nyilvános közlemények a római senatus határozatairól, a császárok, tisztviselők ténykedéséről, építkezésekről, születésnapokról, az udvari élet eseményeiről.

Az acta urbist magánvállalkozók másolták le sok példányban, s ők küldték szét Itália többi részébe, illetve a távolabbi provinciákba.

Az acta urbist tekinthetjük a történelem első, hagyományos értelemben vett hírlapjának. Példánya még töredékesen sem maradt fenn, először a Római Köztársaság idején, Kr. E. 151 körül jelent meg.


.-