logo

XXI October AD

Horrea publica

A városok, főleg Róma gabonaellátására (cura annonae, frumentatio) létrehozott állami magtárak.Rómában már a Kr. e. 2. sz. utolsó negyedében kiépült egy Vicus Frumentarius az Aventinus alatt, amely kapcsolódott a kikötői raktár negyedhez. A Gracchus-család hozta létre a C. Gracchus céljait szolgáló horrea Sempronia-t, amelynek mintájára mások is épültek, mint a Horrea Sulpicia, Lolliana, Seiana, Aemiliana stb.

A hatalmas római raktárokon kívül a másik fontos kikötővárosban, Ostiában is óriási horrea-t hoztak létre.


.-