logo

VII Martius AD

Praefectus legionis .

A legió parancsnoka (legatus) után rangban következő, szintén az egész legió felett álló, lovagi parancsnok, eredetileg praefectus castrorum („táborparancsnok”).

Gallienus reformja után ezek a lovagi rangú parancsnokok váltak a legiók tényleges parancsnokaivá.


.-