logo

XXVI October AD

Titulum

A katonai tábor castra, castellum kapujának megerősítése.A kapunyílás elé, attól 15-20 lépésnyi távolságban a táborfallal vallummal párhuzamosan emelt fal, melynek célja a tábort ostromló ellenség kapura irányított rohamának megtörése, és a kapura nehezedő nyomás enyhítése volt.