logo

XXVI October AD

Intervallum

Köz, távolság. A katonai tábor, castra, castellum erődfala, a vallum és a tábor belső építményei között szándékosan beépítetlenül hagyott sáv.

Kettős funkciója volt: egyfelől, mivel ez volt az ellenséges nyilak, dárdák és parittyalövegek által leginkább veszélyeztetett zóna, üresen hagyása a tábor anyagi javainak és védőinek biztonságát szolgálta, másfelől ostrom idején az akadálymentes erőátcsoportosítást, és így a különösen veszélyeztetett falszakaszok gyors felmentését tette lehetővé. Polybios tábor-leírásában ez 200 láb, 59,2 m volt (6, 31).