logo

XXV October AD

Donativum .

A dono ajándékoz igébőlDonativum-nak azt a pénz formájában adott juttatást nevezik. Ilyenben a Kr. e. 3. századtól részesültek a katonák.

A köztársaság időszakában a hadvezérek a katonáiknak a hadizsákmányból (manubiae) adtak donativum-ot sikeres hadivállalkozás esetén. Míg ebben az időben tehát a donativum a győzelem jutalma volt, a császárkorban egyre inkább a katonák hűsége megvásárlásának eszköze lett.

Rendkívüli alkalmakkor - pl. az új uralkodó hatalomra kerülésekor vagy uralkodásának jelentősebb évfordulóikor - adták. Összege az évi zsold stipendium többszöröse lehetett, különösen a praetorianus gárda esetében. Elsőként Claudius császár fizetett donativum-ot hatalomra lépésekor. A késő antikvitásban a fizetése - minden évben az uralkodó ünnepein - rendszeressé vált.