logo

XVII October AD

Poena

Eredetileg pénzbeli kárpótlás gyilkosságért vagy más vétségért, váltságpénz, később általános büntetés.Poena capitalis főbenjáró, azaz olyan büntetés, mely a római polgárt polgárjogaiban, szabadságában, életében érte s mely tágabb értelemben véve ignominiát is foglalt magában.
Poenae irrogatio a vádló javaslata a büntetésére nézve a magistratus előtt.


.-