logo

XVII October AD

Iurisdictio

A rómaiaknál az iurisdictio igazságszolgáltatás vagy jogszolgáltatás latin megjelölése, amely a ius + dicere összetételéből származik, s ennek megfelelően a jogalkalmazásra vonatkozik, amely a köztársaságkorban alapvetően a praetor hatásköréhez tartozott, úgyhogy némiképp ius honorarium-nak is lehet minősíteni, ahogy szokás használni a „praetori jog" minősítést is.


.-