logo

XVII October AD

Incola

Az a lakos, akinek a lakhelye szerinti közösségben nem volt polgárjoga; pl. Aquincumban lakott, de Siscia colonusa volt.

Incola volt egy római jogú közösség peregrinus lakója is.


.-